Mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa nating ito ay magbibigay-bunga sa libo-libong hanapbuhay para sa ating mga kababayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *